Optická kabeláž

Optická kabeláž

Nejnovější vysokorychlostní protokoly pro optické kabeláže si vyžádaly vývoj nových typů optických vláken a těm odpovídající novou kategorizaci. Původní rozdělení vláken vycházelo z průměrů optického jádra: 50/125 μm, 62,5/125 μm nebo 9/125 μm. Dnes dodávaná vlákna mají různé přenosové vlastnosti při stejné geometrii jader. Mezinárodní standard proto zavedl novou kategorizaci na základě jejich výkonnostní úrovně. 

 

    

Optická kabeláž

Nejnovější vysokorychlostní protokoly pro optické kabeláže si vyžádaly vývoj nových typů optických vláken a těm odpovídající novou kategorizaci. Původní rozdělení vláken vycházelo z průměrů optického jádra: 50/125 μm, 62,5/125 μm nebo 9/125 μm. Dnes dodávaná vlákna mají různé přenosové vlastnosti při stejné geometrii jader. Mezinárodní standard proto zavedl novou kategorizaci na základě jejich výkonnostní úrovně. 

Vztah mezi původním dělením vláken a novými kategoriemi, definovanými mezinárodním standardem, ilustruje následující schéma: 

 

 

Výkonnostní úroveň optických sítí je určována maximální přenosovou rychlostí. Protokoly, které zabezpečující tyto rychlosti, jsou podporovány pro jednotlivé kategorie do různých vzdáleností. 

 

Při výběru optické kabeláže je třeba zohlednit požadovanou přenosovou rychlost a maximální vzdálenost, kterou je nutné překlenout (nejdelší segment).

 

Volbu vhodného optického vlákna ulehčuje schéma sestavené pro standardizované přenosové protokoly používané v optických strukturovaných kabelážích (kromě proprietárních řešení):

 

 

 

    


BRNO

 

Krugel Exim CZ spol. s r.o.
Na návsi 19
620 00 Brno – Holásky

+420 545 232 258

PRAHA

 

Krugel Exim CZ spol. s r.o.
V Korytech 972/12
100 00 Praha

+420 274 770 409

Sledujte nás
©2017-2018 kangaroo.cz   |  načteno za 0.296 s